• KOSPI

  2492.07

  0.00(0%)
 • KOSDAQ

  813.20

  0.00(0%)
 • KOSPI 200

  332.67

  0.00(0%)

TY-holdings (363280)

6,590 0(Infinity%)
the previous day Market price High price Low price Transaction volume Transaction amount
(Unit: million)
6,590 0 0 0 0 0

Market price by date (last week)

date the previous day Market price High price Low price Transaction volume Transaction amount
(Unit: million)
23/12/08 6,590 0 0 0 0 0
23/12/07 6,590 5,450 6,590 5,250 9,837,850 61,542,202,120
23/12/06 5,070 4,975 5,080 4,960 335,833 1,697,017,475
23/12/05 5,010 5,020 5,060 4,890 110,385 549,696,515
23/12/04 5,020 4,935 5,150 4,860 302,796 1,514,667,985
23/12/01 4,945 5,010 5,090 4,885 259,682 1,279,506,720
23/11/30 5,000 5,130 5,220 5,000 561,246 2,838,502,460